Guide: Bästa Kattförsäkringen för Katt 2024

Denna artikel innehåller sponsrade länkar till ManyPets och Moderna Försäkringar.

I denna guide går vi igenom det som man som kattägare bör tänka på, både innan, under och efter att man har tecknat en kattförsäkring. Guiden lämpar sig för oerfarna kattägare på så sätt att den går igenom allt kring kattförsäkringar väldigt grundligt. Med detta detta sagt kan den givetvis också vara hjälpsam för mer rutinerade kattägare!

Kattungar Hos Veterinären 1024x375
56% av svenska katter är försäkrade 2021. De flesta svenskarna väljer idag att ha en kattförsäkring till sin katt.

För vissa kattägare så kan kattförsäkringen vara skillnaden mellan om man har råd med veterinärbesök eller inte. Därför är det alltid ett tryggt val att skaffa en kattförsäkring till din katt, om du som ägare alltid vill garantera att din katt får den veterinärvård den behöver, samtidigt som det känns ekonomiskt lugnt och säkert finansierat för dig.

En stor del av katter är försäkrade i Sverige via åtminstone en grundläggande veterinärvårdsförsäkring, som går in och täcker kostnaderna för när katter måste ses till av veterinär.

Rekommenderat att man försäkrar sin katt

Några anledningar vi kan tänka på är följande. En böld i din katts hud eller ett vanligt ormbett kostar i snitt 4000 kr att vårda hos veterinären. En tumör kan kosta mellan 7000 – 24 000 kronor att vårda för katter. Detta är bara som ett exempel bara några saker som kan inträffa med en katt. Och då har vi ju inte nämnt tandsjukdomar, njurproblem, och eventuella ögonskador som katter kan råka ut för.

 • Vi kokar ner anledningen till att skaffa kattförsäkring till detta: Med en kattförsäkring betalar du runt 70-200 kr i månaden istället för att riskera att behöva lägga ut många tusenlappar.

Jämförelse och recension av kattförsäkringar

Hur mycket pengar lägger kattägare generellt på en försäkring för veterinärvård?

För de allra vanligaste kattraserna låg kostnaden för kattförsäkringen på mellan 840 – 2000 kronor per år. Det betyder att man kan hitta kattförsäkringar för så lite som 70 kronor i månaden.

 • Tänk på detta: 700 – 2000 kr/år är för en kattförsäkring är absolut inget riktmärke och ska ses som en informativ siffra som kan ge dig som kattägare en idé om kostnaden. Det viktigaste är inte att stirra sig blind på priset, utan man bör främst titta på vad försäkringen täcker och om detta är något som passar det man är ute efter. En kattförsäkring med lågt pris kan till exempel ha mycket lägre ersättningsbelopp än en kattförsäkring som är lite dyrare.

Olika typer av kattförsäkring

Det finns olika typer av kattförsäkring, och faktum är att en kattförsäkring faktiskt kan innehålla flera typer av olika försäkringar. Några termer att hålla utkik för när du tittar på vad en kattförsäkring innehåller är följande:

 1. Veterinärvårdsförsäkring: dessa försäkringar täcker veterinärvårdskostnaderna för din katt upp till ett visst belopp (varierar från försäkring till försäkring)
 2. Livförsäkring: denna typ av försäkring är ett tillägg till veterinärvårdsförsäkringen som generellt sett täcker kostnaderna för om din katt springer bort, blir stulen, eller det ytterst beklagliga, att den behöver avlivas
 3. Tilläggsförsäkring: Det finns många typer av tilläggsförsäkringar, och dessa är varierande i vad de innehåller. De har alla gemensamt att de fungerar som ett tillägg som säkrar finansiering av exempelvis din katts rehab, mediciner med mera
 4. Specialförsäkringar: Det finns många specialförsäkringar ute på marknaden, som kan handla om exempelvis olika olycksfallsförsäkringar eller en kattkullsförsäkring om du föder upp katungar.

Tänk på detta: Terminologins betydelse och vad begreppen innefattar varierar från bolag till bolag. Därför är det viktigt att informera sig om vad varje försäkringsbolag man är intresserad av menar med termerna.

Katt Med Leksak 1024x375

Hur dyr eller omfattande försäkring krävs?

De flesta katter behöver någon form av veterinärvård eller tillsyn under sina liv. Det är en anledning till att man kan vilja ha en kattförsäkring. För att förstå hur dyr eller omfattande försäkring man behöver, så kan man titta på exemplet på kostnad för veterinärvård nedan.

Vad kostar veterinärvård för en katt?

För att besvara frågan kring vad man bör söka i en veterinärvårdsförsäkring, så kan man ta exemplet att en katt fått ett främmande föremål i tarmen eller magsäcken, vilket kan betraktas som ett problem som kan förekomma även friska kattar.

I fallet att man misstänker att en katt ätit något olämpligt som kan vara farligt bör man alltid kontakta veterinär. Medelkostnaden för att behandla ett främmande föremål som en katt har svalt kan ligga på cirka 20 000 kronor, men kan gå hela vägen uppemot 35 000 kronor. Dessa typer av kostnader kan vara anledningarna till att man vill ha en veterinärvårdsförsäkring för katt.

Vad påverkar priset på en kattförsäkring?

Generellt så är det några faktorer som påverkar priset för en kattförsäkring. Generellt kan man säga att det handlar om följande tre saker.

 1. Din och din katts bostadsort. Detta är ett kriterium försäkringsbolagen använder för att beräkna priset på din kattförsäkring.
 2. Kattens ålder. Ju äldre en katt är, desto större är risken att den råkar ut för sjukdom eller behov av veterinärbesök och tillsyn.
 3. Nivån av skydd. Ju mer skyddad du vill vara med din försäkring, desto mer kostar det per månad som regel.

Grundläggande begrepp relaterade till kattförsäkring

Dessa begrepp är viktiga att förstå vid tecknande av en katförsäkring:

Premie

Detta är kostnaden du betalar för din kattförsäkring över en tidsperiod. Oftast anges premien som en kostnad på årsbasis

Maximalt ersättningsbelopp

Detta är det högsta beloppet som försäkringen täcker (vanligtvis under ett helt år), när den måste nyttjas av dig som kattägare.

Självrisk

Detta är summan som du som kattägare måste betala varje gång du nyttjar försäkringen. Det kan handla om att du tar din katt till veterinären och söker ersättning via din försäkring

Fast eller rörlig självrisk

Självrisken är vanligtvis uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas endast en gång under en självriskperiod som anges i försäkringen (se mer om Självriskperiod nedan), sedan betalas ett rörligt tillägg för perioden som är en procentandel på de totala vårdkostnaderna under perioden (se exemplet under följande huvudrubrik).

Självriskperiod

Detta är tidsperioden under vilken man bara behöver betala den fasta självriskskostnaden en enda gång (se exemplet i nästa avsnitt nedan)

Omfattning och begränsningar

Här ska man titta på vad försäkringen faktiskt täcker för situationer. Omfattar den även saker såsom rehab och mediciner, eller måste man göra enskilda tillägg för att kattförsäkringen ska täcka även dessa saker?

Karenstid

Detta är perioden räknat från den tidpunkt du tecknat kattförsäkringen, under vilken försäkringen inte täcker sjukdomar och olyckor som din katt drabbas av.

Exempel: är karenstiden 20 dagar så kommer du inte kunna få ersättning för sjukdomar och skador som påbörjats de 20 efterföljande dagarna sett från dagen du tecknade kattförsäkringen, om något skulle hända under denna period. Först efter dessa 20 dagar kan du börja få ersättning för skador och sjukdomar som uppstår.

Fin Katt 1024x375

Exempel på självrisk med fast och rörlig del

För att förstå självrisk och fast och rörlig del går vi här igenom ett generellt exempel. I detta exempel tänker vi oss att du som kattägare har följande:

 • en fast självrisk på 2000 kr
 • en rörlig självrisk på 15%
 • en självriskperiod på 120 dagar
 • ett maximalt ersättningsbelopp per år på 30 000 kronor

Vi tänker oss att vår katt Kisse har tvingats åka till veterinären för första gången och att vi därför kontaktar vårt kattförsäkringsbolag, som i detta fall täcker Kisses sjukdom/skada, då denna står angiven som ersättningsgill.

När vi söker ersättning så måste vi betala den fasta självrisken på 2000 kronor. Denna fasta självrisk behöver vi bara betala en gång sett från den första händelsen som vi söker ersättning för, och den täcker perioden på 120 dagar framåt. Detta då vår självriskperiod är just 120 dagar. Detta betyder att oavsett hur många gånger Kisse kommer behöva återvända till veterinären under självriskperioden, så betalar vi alltså den fasta självrisken en enda gång. Därför är det bra med en lång självriskperiod.

I slutet av 120-dagarsperioden (alltså slutet av vår självriskperiod) så landar kostnaden för Kisses fyra veterinärbesök under självriskperioden på 25 000 kronor, och för enkelhetens skull så täcker försäkringsbolaget all typ av vård som Kisse fått samt hela summan.

Exemplet ser då ut enligt följande:

KostnadspostSumma (negativa tal betalas av oss som kattägare)
Totalsumman för Kisses vård 25 000 kronor
Fast självrisk– 2000 kronor (betalas av oss som ägare och ger 23 000 kvar att betala)
Rörlig självrisk (15% av 23 000 kronor ska betalas av oss som kattägare)-3450 kr
Ersättning från försäkringen (resterande belopp)19 560 kronor

Totalt: Totalt så fick vi i detta exempel alltså betala 5340 kronor ur egen ficka, och försäkringsbolaget fick betala 19 560 kronor i ersättning. Genom att ha en kattförsäkring behövde vi inte lägga ut de 19 560 kronor som försäkringsbolaget täckte i detta fallet.

När bör jag kontakta min kattförsäkring för att göra ett anspråk på ersättning?

Kontakta helst ditt kattförsäkringsbolag så snart som möjligt när du tror att du behöver göra anspråk på ersättning. Om du har varit tvungen att betala veterinären på förhand så kan du berätta detta för ditt försäkringsbolag. Se till att du behåller alla kvitton och ring dem så fort du kan. Du måste hålla din försäkringsleverantör informerad i alla skeden av ärendet.

Avslutande ord

Hoppas denna artikel ger stöd och kunskap när det kommer till att teckna kattförsäkring. Oavsett vilken kattförsäkring du väljer så hoppas vi att sammanställningen av alla termer och begrepp på denna sida är väl till användning!

Källor

Hur var din upplevelse av denna artikel?

Betygsätt artikeln med stjärnor!

Medelbetyg på artikeln 5 / 5. Antal betyg: 2

Inga betyg än så länge! Bli den första som betygsätter artikeln!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?


Jonas Eklund

Jonas Eklund

Jonas är redaktör på Kattguiden.se och har haft katt i hela sitt liv. Med ett starkt djurintresse så har han två katter och en hund tillsammans med sin sambo.